دستگاه ADHEAR کمک به افراد دارای مشکل شنوایی

کمپانی اتریشی “MED-El” اخیرا موفق به توسعه یک پچ ارتعاشی گوش شده است که می‌تواند به هزاران فرد دارای مشکل شنوایی کمک کند.توضیحات بیشتر